APARTAMENTY 
DURRES

Polityka prywatności

15 apartamentów 3 lub 4 osobowych wyremontowanych w 2023 roku 5 metrów od plaży


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez [nazwa firmy], prowadzącej wynajem apartamentów.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Apartamenty Albania siedzibą w 2001 Durres  Rruga e  ‘’ Agaveve”  NIPT M31424603T

1.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Apartamenty Albania w zakresie wynajmu apartamentów.

2.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Apartamenty Albania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Rodzaje przetwarzanych danych

3.1. Apartamenty Albania przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub paszportu, dane dotyczące pobytu w apartamencie oraz numer rachunku bankowego.

3.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia świadczenia usług wynajmu apartamentów przez Apartamenty Albania.

4. Prawa Użytkowników

4.1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza Apartamenty Albania, ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4.2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

4.3. W celu realizacji praw określonych w pkt. 4.1-4.2, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: apartamentydurres@gmail.com listownie na adres Apartamenty Albania siedzibą w 2001 Durres  Rruga e  ‘’ Agaveve”    lub telefonicznie pod numerem 508354412.

4.4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych

5.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Apartamenty Albania nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają przekazania tych danych w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

6.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Apartamenty Albania] są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także dla celów wynikających z przepisów prawa.

6.2. W przypadku, gdy Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, Administrator przestanie przetwarzać te dane, chyba że istnieją przepisy prawa wymagające dalszego przetwarzania danych.

7. Pliki cookies

7.1. Apartamenty Albania` używa plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

7.2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania witryny.

7.3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Apartamenty Albania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

8.2. Każda zmiana w Polityce Prywatności będzie publikowana na stronie internetowej https://apartamentydurres.com.pl.

8.3. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników przed jej wprowadzeniem.

9. Kontakt

9.1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:apartamentydurres@gmail.com, listownie na adres  lub telefonicznie pod numerem Apartamenty Albania siedzibą w 2001 Durres  Rruga e  ‘’ Agaveve”   508354412.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników na stronie internetowej https://apartamentydurres.com.pl/

10.2. Korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej https://apartamentydurres.com.pl oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

10.3. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie internetowej https://apartamentydurres.com.pl w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

10.4. Polityka Prywatności jest aktualizowana w miarę potrzeby, z zachowaniem zasad określonych w pkt. 8.1-8.3.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i z należytą starannością, w celach zgodnych z ich zgodą oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych na stronie internetowej [nazwa firmy], prosimy o kontakt z Administratorem.